Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında

Üye iş yeri tarafından ve Lokal Fırsat aracığıyla sunulan ürün ve/veya hizmetler’e ilişkin, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dâhil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca hizmetlerin kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunuzu, bu mevzuatın ortağa yüklediği her türlü borcun ifasından dolayı tek sorumlu olduğunuzu, ortağın ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Lokal Fırsatın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Lokal Fırsat’ın üye iş yerinin sunduğu ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Lokal Fırsatı’tan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, ilgili taleplerinizi yalnızca ortağa yönelteceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Current Life Marketing İnşaat Gayrimenkul Bilgisayar Elektronik Turizm Otomobil Kişisel Gelişim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, www.lokalfirsat.com sitesi üzerinden direkt olarak satışını yaptığı ve teslimat gerektiren ürünlerde ise Current Life Marketing İnşaat Gayrimenkul Bilgisayar Elektronik Turizm Otomobil Kişisel Gelişim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hazırladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi geçerlidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Lokalfirsat.com sitesi üzerinden Current Life Marketing İnşaat Gayrimenkul Bilgisayar Elektronik Turizm Otomobil Kişisel Gelişim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin direkt olarak satışını yaptığı ve teslimat gerektiren ürünler için geçerlidir.

Madde 1 – Taraflar

  1.1 Satıcı

 1. Adı: Current Life Marketing İnşaat Gayrimenkul Bilgisayar Elektronik Turizm Otomobil Kişisel Gelişim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 2. Adresi: Aşağı öveçler mahallesi 1065 cadde 41/5 Çankaya/Ankara
 3. E-Posta : info@lokalfirsat.com
 4. Telefon No : 0312 473 00 61
  1.2 Alıcı
 1. Adı:
 2. Adresi:
 3. Telefon:
 4. E-mail:

Madde 2 – Konu

  İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın SATICI’ya ait www.lokalfirsat.com internet adresinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücretini belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile iliği tüm bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.lokalfirsat.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu Ürün / Ödeme / Teslimat Bilgileri

  Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı ya da noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
  Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit edildiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfından satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcının herhangi bir cevap alınamazsa satıcı her iki tarafında zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 1. Alınan Ürün / Ürünler
 2. Adı, kodu: …….. adet
 3. Toplam Satış Bedeli: ………. TL
 4. Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
 5. Teslim Edilecek Kişi:
 6. Telefon Numarası:
 7. Teslim Edilecek Adres:
 8. Fatura Edilecek Kişi /Kurum:
 9. Fatura Adresi:
 10. Vergi Dairesi:
 11. Vergi Sicil Numarası:
 12. Kargo Ücret: ……. TL

Madde 4 – Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebepler

  Sözleşmenin tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ya da öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
  Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimleri yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5 – Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

  5.1 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.lokalfirsat.com sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşın doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.
  5.3 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.lokalfirsat.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan ya da yasadışı yollarla internet sitesine yapabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
  5.4 www.lokalfirsat.com sitesinden kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

Madde 6 – Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

  6.1 Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  6.2 Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
  6.3 Alıcı, www.lokalfirsat.com sitesinden satıcının ismi, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masraflar vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
  6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.lokalfirsat.com sipariş/ödeme/kullanım prosedür bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  6.5 Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 – Sipariş / Ödeme Prosedürü

  Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarı) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
  Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri ya da bir kaçını kullanmak sureti ile bildirir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesabına ulaştığının belirlendiği andır.
  İstisna olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
  Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içerisinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
  Ödeme: www.lokalfirsat.com ‘da internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale sipariş imkânı sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesi yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ya da EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
  Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya kanuna aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka ya da finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içerisinde satıcıya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda kargo giderleri alıcıya aittir.
  Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – Sevkiyat / Teslimat Prosedürü

  Sevkiyat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün / ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.
  Teslimat: Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.
  Ürünler, kargo şirketinin adres talimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, alıcıdan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ya da alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa, teslimat problemi müşteri hizmetlerine support@lokalfirsat.com e-mail adresini kullanarak derhal bildirilmelidir.
  Zarar görmüş paket durumunda ise paketi teslim alınmayarak Kargo Şirketi Yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi hasarlı olmadığı görüşünce ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket alıcı tarafından kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede müşteri hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9 – Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

  Ürün İade: Alıcı malı teslim aldıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 (iki) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar.
  İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcıya aittir. Alıcının istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
  Alıcının cayma hakkını kullanması durumunda satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
  Teslim alınmış olan malın değerinin azalması ya da iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması ya da iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
  Genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. şeklindeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
  İade için gönderilen üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
  Ürün iadesi için durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderme bilgisi, satıcı tarafından alıcıya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırılmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ile ilgili bankanın tasarrufundadır.
  Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli yapılmış ise, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır. Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur durumuna düşmemesi için talep edilen iade tutarı yine taksitli olarak alıcının hesabına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarını, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıtılacaktır ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
  Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
  Cayma hakkının uygulanmadığı hizmetler ve mal teslimi:
 1. 1. Satıcının kontrolünde olmayan ve mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen mal ve hizmetler,
 2. 2. Alıcının istekleri ve taleplerine göre hazırlanan mallar,
 3. 3. Niteliği nedeniyle iadeye elverişli olmayan, çabuk bozulma ya da son kullanım tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 4. 4. Ses veya görüntü kaydı, dijital ortamda bulunan kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, bilgisayar sarf malzemeleri vb. ürünlerin ambalaj, bant,
 5. mühür, paket gibi koruyucu unsurlar kullanıcı tarafından açıldığı durumlarda,
 6. 5. Elektronik ortamda anında kullanıcıya sunulan hizmetler ve anında teslim edilen gayri maddi mallar,
 7. 6. Gıda ürünleri, içecekler ve günlük tüketim ürünlerinin kullanıcı adresine teslim edildiği durumlarda,
 8. 7. Teslim edildikten sonra başka ürünler ile karıştırılan ve ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.

Madde 10 – Garanti

Kullanım talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı belirtilen şartlar dâhilinde 2 yıl garantilidir. Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununun hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11 – Gizlilik

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluk durumunda açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgilerinin son 4 hanesi dışında saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

Lokalfirsat.com sitesine üye olurken, üye kayıt formunu doldurduğunuz ve onayladığınız andan itibaren, aksi talep edilmedikçe promosyonlar ve ürünler ile ilgili bilgilendirme e-postaları gönderilmektedir. İstediğiniz zaman e-posta almamak için bizimle iletişime geçebilir ya da gönderdiğimiz e-postaların altında bulunan “e-posta almak istemiyorum” linkine tıklayabilirsiniz.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 13 - Bildirimler ve Değişiklikler

Current Life Marketing Ltd. Şti. işbu mesafeli satış sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son değişiklikleri görmek için web sitemizi sıklıkla ziyaret etmeli ve satın alma işleminden önce mesafeli satış sözleşmesini okumalısınız.